Muziek en ons brein

Muziek en ons brein

Onderwerp

Muziek is er in ontelbare vormen en soorten, van het meest eenvoudige klappen van kinderen, over swingende jazz tot de grote klassieke werken van componisten als Beethoven en Bach. Het fenomeen lijkt bovendien in alle culturen, vroeger en nu, en over de hele planeet voor te komen. Een wereld zonder muziek is haast ondenkbaar. Maar hoe komt dat?

Kunnen we muziek als een soort taal zien? En zo ja, waarom was deze vorm van taal nog nodig naast het gesproken en geschreven woord? Wat “doet” muziek met (en voor) ons?

Het laatste wetenschapscafé van dit seizoen biedt heel wat stof tot nadenken!

Enkele vraagjes

  • Wat gebeurt er in ons brein als we naar muziek luisteren?
  • Zijn muzikaliteit en maatgevoel aangeboren of aangeleerd?
  • Waarom vinden we sommige muziek mooi en andere niet?
  • Zijn er culturele verschillen?
  • Hoe beïnvloedt muziek ons humeur, concentratievermogen, onze cognitieve functies?
  • Welk effect heeft muziek bij revalidatie en sport

Gasten

Naast een vlijtig schenkende cafébaas, een groepje oververmoeide organisatoren en een talrijk opgekomen publiek zullen ook aanwezig zijn:

Marc Leman

Musicoloog

Marc Leman

Marc Leman doceert muziekpsychologie en systematische musicologie aan de masterstudenten musicologie van de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresses zijn divers: van de oorsprong van musicologie, over emoties en bewegingen veroorzaakt door muziek, tot multimediale technologie en haar toepassingen in de kunst. Marc is directeur van het IPEM, het onderzoekscentrum van de afdeling Musicologie, Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen van de UGent. Het IPEM werkt aan een wetenschappelijke onderbouw voor de culturele en creatieve sector, in casu muziek en podiumkunsten, met een voortrekkersrol in het onderzoek naar de relatie tussen muziek, lichaamsbeweging en nieuwe technologieën.

Joël De Ceulaer

Knack-journalist en moderator

Joël De Ceulaer

Joël De Ceulaer was van 2011 tot 2013 journalist bij De Standaard. In september 2013 keerde hij terug naar het weekblad Knack, waar hij tussen 1999 en 2011 ook al voor werkte. De Ceulaer werkte ook mee aan Canvas-programma's zoals 'Spraakmakers' en 'Grote Vragen'. Joël is een ervaren moderator, en een grote supporter van het concept wetenschapscafé.

Praktisch

Dinsdag 22 april 2014
vanaf 19u45

Zebrastraat
Zebrastraat 32
9000 Gent

Gratis toegang!